Hlavní informace

Unikátní projekt globálního významu v ČR

Společnost Nupharo slavnostně zahájila stavbu první etapy technologického a inovačního kampusu v Ústeckém kraji. Ambiciózní projekt s mezinárodním přesahem, zaměřený na nové technologie v oblasti energetiky se otevře veřejnosti v červnu 2015. Jako symbol budoucího růstu projektu byly zasazeny stromy, jenž mají připomínat filozofii a vznik projektu.

nu1

Slavnostního zahájení se zúčastnili zástupci společnosti Nupharo, strategických partnerů, veřejné správy a místních obyvatel. Základní myšlenkou projektu je rozvíjet nové technologie a zejména podporovat jejich aplikaci do každodenního života. K tomu poslouží i vlastní start-up program, který Nupharo spouští v letošním roce. „Ústecký kraj podporuje všechny aktivity, které přispívají k uplatňování nejnovějších poznatků a jejich přenášení do praxe. Právě projekt Nupharo je konkrétním vyjádřením uplatnění nových poznatků", říká Stanislav Rybák zástupce hejtmana Ústeckého kraje. Nově vznikající technologický kampus má unikátní globální zaměření na oblast nové energetiky. Projekt propojuje akademické, vědecké a podnikatelské poznatky zejména při využití stejnosměrného proudu tzv. DC technology.

nu2Multifunkční areál nabídne ve své první fázi 16 000 m2 prostor pro komerční využití. Budoucí uživatelé tu najdou zázemí pro vývoj, testování, výrobu či skladování svých produktů. Kampus bude otevřený veřejnosti a nabídne prostory a služby pro pořádání mezinárodních konferencí, kulturních a kreativních aktivit. Celkově může kampus nabídnout až 800 pracovních míst. "Cílem Nupharo je vytvoření takového modelu společnosti, který podporuje vysokou míru zaměstnanosti, produktivity a sociální soudružnosti k dosažení inteligentního, udržitelného a soudržného hospodářství do roku 2020", říká Milan Ganik, iniciátor projektu. „Podporujeme návrat k tradicím, šikovnosti a vynalézavosti lidí v České republice a centrální Evropě", doplňuje Jana Ryšlinková, zakladatelka globální komunity. Nupharo je soukromý projekt s celkovou investicí přesahující tři čtvrtě miliardy korun, z čehož 300 milionů dostal investor formou dotace z Evropské unie a zbytek nákladů pokrývají strategičtí investoři. „Abychom mohli zatraktivnit Českou republiku jako výborné místo pro umístění zahraničních investic s co největší mírou přidané hodnoty, potřebujeme zejména kvalitně vzdělané lidi v technických oborech a přírodních vědách a takové projekty jako Nupharo k tomu otevírají cestu", zdůrazňuje ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

nu5Samotná stavba kombinuje technologie pasivních domů podle moderních ekologických standardů s technologiemi aktivních domů. Je koncipována jako maximálně soběstačná a udržitelná stavba, např. s ostrovním systémem pro zpracování vody, tepelnými čerpadly či duálním rozvodem střídavého i stejnosměrného proudu. „Snižování spotřeb energie a její účinnější využívání je jednou z priorit našeho resortu. Věřím, že Nupharo bude jedním z průkopníků v aplikaci nejnovějších poznatků v oblasti efektivního využívání energie", říká Vladimír Smrž, náměstek Ministerstva životního prostředí.


nu6"Věřím, že Nupharo bude přínosem nejen pro region a Česko, ale také pro přeshraniční a širší mezinárodní spolupráci", zmiňuje Rút Bízková, předsedkyně Technologické agentury České republiky.

Tisková zpráva ve formátu .docx