Hlavní informace

Inovační vouchery v Karlovarském kraji 2015

inovacni-vouchery-v-karlovarskem-kraji-2015

Dne 15. prosince 2014 vyhlásil Karlovarský kraj čtvrté kolo veřejné soutěže o Inovační vouchery. Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovací podporovaných z veřejných prostředků Karlovarského kraje (dále jen „poskytovatel") za účelem zvýšení vzájemné spolupráce podnikatelské sféry s vysokými školami a akademickými a výzkumnými pracovišti z okolí Karlovarského kraje.

Lhůta pro podávání návrhů projektů trvá od 16. prosince 2014 do 21. ledna 2015. Do veřejné soutěže se mohou zapojit firmy se sídlem či provozovnou v Karlovarském kraji. Výsledky této soutěže budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele nejpozději 30. dubna 2015.

Veškeré další informace včetně potřebných dokumentů naleznete na stránkách Karlovarské agentury rozvoje podnikání a Karlovarského kraje.