Hlavní informace

ČIN zahájil spolupráci s A-CSR

cin-zahajil-spolupraci-s-a-csr

Česká inovace se dohodla na budoucí spolupráci s Asociací společenské odpovědnosti (A-CSR). Ta se tak stává novým spolupracujícím partnerem - sympatizantem. Vzájemná kooperace bude probíhat na poli dílčích aktivit a povede k hlubšímu propojení inovační sféry s podnikatelským prostředím, zahrnujícím i neziskový sektor. 

Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) je nezisková organizace, která tvoří platformu, jež sdružuje, propojuje a reprezentuje zájmy stovky společensky odpovědných subjektů v ČR. Její unikátní vize zapojuje do tématu společenské odpovědnosti firmy, neziskové organizace, sociální podniky, školy, veřejnou správu i jednotlivce. Již od roku 2009 přináší aktuality ze světa CSR, neustále informuje o zajímavých projektech z této oblasti, pořádaných akcích nebo publikacích, které stojí za pozornost veřejnosti.