Hlavní informace

Nastává Čtvrtá průmyslová revoluce!

nastava-ctvrta-prumyslova-revoluce

Nová průmyslová revoluce, Průmysl 4.0 ... Tyto pojmy začínají hýbat světem. Současná potřeba komplexních řešení, která přesahují možnosti jednoho výrobního oboru nebo procesu, vyvolává změny a pohyby, jaké dosud neměly obdoby. Automatizace, robotizace, digitalizace ... Výčet činností, které aktuálně přetvářejí průmysl a vše s ním spojené - od výzkumu až po spotřebu - by vydal na nemálo tlustou publikaci.

Aby bylo možné pochopit nynější stav průmyslového sektoru v České republice a seznámit se s cíli, jichž je třeba v blízké budoucnosti dosáhnout, však není třeba probírat se džunglí popsaných stránek.
Za tímto účelem totiž vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR krátkou poutavou brožurku s názvem "Národní iniciativa Průmysl 4.0", kterou Vám Česká inovace tímto nabízí zdarma ke stažení