Hlavní informace

Rockstart Smart Energy Acceleration Program

rockstart-smart-energy-acceleration-program

Do 19.12.2015 mohou startupy, jež kombinují rozvoj internetových technologií s šířením povědomí o udržitelných energetických zdrojích, podávat přihlášky do unikátního projektu - akcelerátoru Rockstart. Projekt je určen zejména pro startupy vyvíjející činnost na poli propojování mechanismů či vývoje softwaru, aplikací nebo inteligentních dat za účelem optimalizace energetického výdeje technologií.

Vybraným projektům bude po dobu jejich prvních 1000 dnů poskytnut profesionální mentoring, pitching, zařízena nápomoc při propagaci či nájmu prostorů a v neposlední řadě jim budou též poskytnuty tolik potřebné finanční prostředky k realizaci jejich cílů.

Organizace Rockstart je unikátní především v tom, že ačkoli funguje jako akcelerátor, nestojí na prostředcích EU, regionů či měst ani jiných veřejných financí. Soukromý faktor je v tomto případě garancí nejvýše kvalitního přístupu k začínajícím podnikatelům a s ním souvisejícího co možná nejintenzivnějšího předávání zkušeností z oblasti businessu. Startupy jako protihodnotu odevzdají pouze 8% equity akcelerátoru a extermín investorům.

Smart Energy startupy mohou podávat přihlášky do akcelerátoru až do soboty 19.12.2015. Podrobné informace o projektu včetně přihlašovacího formuláře naleznou potenciální zájemci přímo na stránkách Rockstartu.