Hlavní informace

Podnikatelské vouchery v Plzeňském kraji 2016

podnikatelske-vouchery-v-plzenskem-kraji-2016

Dne 18. 1. 2016 byl zahájen příjem žádostí do dotačního titulu Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2016. Jedná se již o 3. kolo tohoto dotačního titulu, na které Plzeňský kraj alokoval prostředky ve výši 3 miliony korun. Jeho cílem je podpořit spolupráci mezi podnikatelskými subjekty Plzeňského kraje a výzkumnými organizacemi z Plzeňského kraje prostřednictvím dotace na nákup služeb od výzkumné organizace.

Žádosti se budou přijímat od 18. ledna do 14. března 2016.

Firmy mohou získat dotaci ve výši až 75 % ceny služeb výzkumné organizace, nejvýše však 150 tis. Kč (malé a střední podniky – dotace 75 %, velké podniky – dotace 40 %). Více informací včetně manuálů a formulářů najdete na stránkách Plzeňského kraje.