Hlavní informace

Středočeské inovační vouchery SIC jdou do druhého kola

stredoceske-inovacni-vouchery-sic-jdou-do-druheho-kola

Středočeské inovační centrum spustilo 2. kolo programu Středočeských inovačních voucherů, o něž mohou žádat firmy, živnostníci a podnikatelé ze Středočeského kraje, kteří chtějí za pomoci spolupráce s univerzitami a výzkumnými organizacemi zlepšit své služby.

Na takové projekty jim poté Středočeský kraj prostřednictvím voucherů rozdělí celkem 5 milionů korun, přičemž výše jedné dotace může činit až 150 000 Kč. Cílem těchto jednorázových dotací je podpořit rozvoj spolupráce mezi podnikatelským sektorem a vědeckovýzkumnou sférou, k níž má docházet především na bázi transferu znalostí. Právě nedostatek know-how a technických znalostí je překážka, která brání implementaci efektivních inovačních postupů v obchodní činnosti podnikatelsky aktivních subjektů.

Inovační vouchery proto představují skvělou příležitost k realizaci menších projektů ve spojení s vědeckovýzkumnou sférou, a s tím souvisejícímu získání cenných kontaktů a předpokladů pro dlouhodobou spolupráci, z níž bude posléze moci profitovat celý region.

Žádosti o inovační vouchery a registrace projektů je možné zakládat na webu SIC až do 28.4.2017.