Hlavní informace

5Q pro Beatu Pilnou z DEGIRANS SE

5q-pro-beatu-pilnou-z-degirans-se

V druhém díle naší nové rubriky 5Q jsme vyzpovídali Beatu Pilnou, předsedkyni představenstva společnosti DEGIRANS SE, která poskytuje komplexní podporu obecně prospěšným projektům se zaměřením na udržitelný rozvoj. Jaké formy tato podpora má? A obstojí česká startupová scéna v porovnání se zahraničím?

Cílem DEGIRANS SE je zvyšovat zájem veřejnosti o životní prostředí a podněcovat společnost k vědomému snižování uhlíkové stopy. Právě pomoc perspektivním startupům z oblasti sociálního podnikání, environmentální ochrany a podpory obnovitelných zdrojů je významným krokem k naplnění takové firemní vize.

Přečtěte si, co Beata Pilná v našich 5Q nejen o činnosti DEGIRANS SE prozradila!