Hlavní informace

Jedinečná příležitost pro energetické firmy

jedinecna-prilezitost-pro-firmy-v-oblasti-energetiky

Svaz průmyslu a dopravy ČR pořádá 10.5. pracovní seminář zaměřený na možnosti účasti českých firem na světové výstavě EXPO-2017 v Astaně, která se koná pod ústředním tématem "Energie budoucnosti". Zájemci se mimojiné dozví, jaké jsou možnosti a pravidla prezentace firem v rámci české expozice.

V Astaně Češi zazáří od června do září

Termín konání mezinárodní výstavy v hlavním městě Kazachstánu se kvapem blíží (9.6. - 10.9.2017), a Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky (AMSP ČR) a Sdružení „CZET - české energetické technologie" (CZET) vynaložily nemalé úsilí, aby se Česká republika této významné výstavy zúčastnila a aby prostřednictvím expozice České republiky mohl náš průmysl před zraky milionů návštěvníků EXPO-2017, zejména pak i před představiteli vlád a businessu zemí Východní Evropy, Střední a Jihovýchodní Asie, ale i dalších zemí, prezentovat vysokou úroveň energetických technologií, které v současnosti náš průmysl vyrábí a snaží se exportovat do celého světa. Zařadíme se tak po bok dalších 114 zemí, které na EXPO-2017 budou prezentovat.

Těžko na cvičišti, lehko na výstavišti

SP ČR hodlá ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pořádat pro české firmy několik speciálních podnikatelských misí a v samotné české expozici i řadu prezentačních akcí pro české firmy působící v energetice, pro které je EXPO-2017 jedinečnou příležitostí k představení vlastních inovativních řešení a technologií.

A právě za účelem přípravy na tento světový svátek energetiky pořádají výše uvedené subjekty pracovní seminář na téma „Česká expozice na EXPO-2017, podnikatelské mise na EXPO 2017, možnosti a pravidla využití expozice pro prezentaci českých firem působících v sektoru energetiky a energetických technologií".

Seminář pod záštitou ministra průmyslu a obchodu ČR Jiřího Havlíčka se uskuteční ve středu 10. května 2017 od 14:00 hod. ve velkém zasedacím sále Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, Praha 1. Účast je bezplatná.

Česko-Kazašská účast

Na semináři vystoupí i náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR pan Jiří Koliba, předseda české části Česko-Kazachstánské mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci s Kazachstánem, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec republiky Kazachstán v ČR pan Sherzan ABDYKARIMOV a další kompetentní činitelé.

V první části semináře budou účastníci seznámeni s veškerými základními informacemi o možnostech účasti českých firem na EXPO-2017, s připravovanými podnikatelskými misemi a i s možnostmi a pravidly využití české expozice pro prezentace českých firem a technologií. Ve druhé části semináře bude dán prostor na diskusi a na otázky přítomných zástupců českých firem.

Podnikáte-li tedy v oblasti energetiky a energetických technologií, nenechte si ujít skvělou příležitost poslat své produkty do světa a registrujte se na seminář nejpozději do 9.5.2017 prostřednictvím elektronického formuláře, který najdete ZDE.

Přečtěte si též oficiální pozvánku.