Hlavní informace

Prezentujte svou firmu na 3 mezinárodních veletrzích!

prezentujte-svou-firmu-na-3-mezinarodnich-veletrzich

Se SPČR máte nyní jedinečnou šanci prezentovat svou firmu v rámci společné české účasti na Mezinárodním veletrhu ECOFAIR, ENERGETIKA a ISEC Security 2017, který se uskuteční v termínu 4.–6. října 2017 v srbském Bělehradě.

Tato akce je zařazena do projektu NOVUMM. V případě, že vaše společnost je malým nebo středním podnikem a splní podmínky operačního programu OPPIK, získá dotaci ve formě zvýhodněné služby na účast na tomto veletrhu až do výše 70% způsobilých výdajů, maximálně však v hodnotě 80 000,- Kč.

eneeco

Na veletrhu ECOFAIR 2017 představí vystavovatelé poslední trendy v ochraně životního prostředí, ochraně přírody a využití přírodního bohatství, efektivní způsoby nakládání s odpady a čištění odpadních vod, recyklaci, ochranu vod, ekologické inženýrství a stavitelství, čerpadla, filtry a potrubí.

eneene

Veletrh ENERGETIKA 2017 se zaměří na vybavení a zařízení pro výrobu a přenos elektrické energie, elektroinstalační materiál, kontrolní a měřicí zařízení, vybavení pro podzemní a povrchovou těžbu uhlí, důlní technologie, vybavení pro geologický průzkum, bezpečnostní systémy v dolech, zařízení pro skladování a přepravu ropy a ropných derivátů, skladování a distribuce zemního plynu, fotovoltaické systémy, větrné agregáty, biomasu v energetice, zařízení pro zplyňování a spalování, kotle a turbíny.

eneisec

Veletrh iSEC 2017 se zaměří na využití vyspělých IT systémů v monitorování, řízení a automatizaci dopravy, parkování, odvozu odpadu, posílení bezpečnosti ve městech, nové bankovní systémy, řízení kritických infrastrukturních uzlů, facility management, logistiku a mnohé další.

Další informace o veletrzích a také přihlašování naleznete v oficiální pozvánce (EN). Uzávěrka přihlášek je 30. 6. 2017.


Realizací akce byla pověřena společnost Integra spol. s r.o., kterou můžete kontaktovat pro více informací a navázání spolupráce:

Ing. Kateřina Hainzová, MBA
jednatelka
Tel.: +420 234 633 175
Mobil: +420 606 683 376
Fax: +420 234 633 175
E-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.