Hlavní informace

JIC

Chief Strategy Officer

Kdo je David Uhlíř a co má za sebou?

  • David Uhlíř pracuje v JICu na pozici zástupce ředitele pro strategii (chief strategy officer) a vedoucího týmu technologické spolupráce. Se svým týmem se snaží propojovat firemní klienty JICu s vhodnými technologickými partnery v ČR i v zahraničí a to buď na bázi společných projektů, nebo na principu open innovation. Věnuje se novým rozvojovým projektům JICu a podílí se také na návrhu částí regionální inovační strategie (RIS) Jihomoravského kraje, i realizaci vybraných projektů, zejména v oblasti spolupráce firemní a akademické sféry. Historicky stál také u vzniku první generace RIS na jižní Moravě v letech 2002-2003, jejíž součástí byla také regionální dohoda na založení JICu. Kromě pracovních povinností se v posledních letech podílel také na řadě konzultačních projektů v oblasti inovační a výzkumné politiky v ČR i v zahraničí (např. pro OECD v Rumunsku a Chorvatsku, pro Evropskou komisi v roli člena expertních skupin).
  • David Uhlíř je absolventem doktorského studia geografie na Open University v Milton Keynes (Velká Británie) a magisterského studia sociální geografie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Jeho specializací je oblast regionálního rozvoje a konkurenceschopnosti, zejména s důrazem na oblasti inovací, výzkumu a vývoje, spolupráce mezi výzkumnou a podnikovou sférou. V minulosti působil v různých pozicích v soukromém, ale zejména ve veřejném sektoru v oblasti regionální politiky a výzkumné politiky (2003-2007 - Evropská komise, DG Research kde se podílel na přípravě částí 7. Rámcového programu a na zpracování analytických materiálů v oblasti výzkumné politiky; 2008-2010 MŠMT, kde se podílel na přípravě a počáteční fázi realizace OP VaVpI).

Proč jste součástí České inovace? Jaká je Vaše motivace pomáhat její misi a jakou roli v ní máte?

  • Protože inovace považuji za zásadní téma. Jednak si myslím, že inovace je cestou ke zvýšení konkurenceschopnosti a prosperity České republiky. Ale také si myslím – byť to může znít trochu pateticky - že společnost schopná produkovat inovativní jednotlivce, instituce a firmy, je méně náchylná k nedemokratickému chování a smýšlení. A to považuji za ještě důležitější než materiální blahobyt a prosperitu.

Co hledáte?

  • Zajímavé lidi, které baví vymýšlet a tvořit nové věci a zlepšovat ty stávající.

Co nabízíte?

  • Příležitosti k užitečnému propojování lidí podobného založení.

Best practice z Vašeho okolí, proč naše úsilí stojí za to!

  • Třeba JIC :)

Další informace