Máte dotaz?

Pište na info@ceskainovace.cz

Chcete být součástí sítí a sdílení?

Pište na team@ceskainovace.cz

Just now

Seminář Průmyslové právo v praxi III s volnou vstupenkou na 56. MSV Brno 2014

Zveme Vás na seminář Průmyslové právo v praxi III., který má tentokrát s podtitul Metoda TRIZ – rychlá cesta k inovačnímu úspěchu. Seminář pořádá nakladatelství technické literatury FCC Public a Asociace rozvoje invencí a duševního vlastnictví ARID a koná se ve středu 1. října 2014 jako součást doprovodného programu 56. Mezinárodního strojírenského veletrhu Brno 2014.

seminar-prumyslove-pravo-v-praxi-iii-s-volnou-vstupenkou-na-56-msv-brno-2014

Zveme Vás na seminář Průmyslové právo v praxi III., který má tentokrát s podtitul Metoda TRIZ – rychlá cesta k inovačnímu úspěchu. Seminář pořádá nakladatelství technické literatury FCC Public a Asociace rozvoje invencí a duševního vlastnictví ARID a koná se ve středu 1. října 2014 jako součást doprovodného programu 56. Mezinárodního strojírenského veletrhu Brno 2014.

Kromě metody TRIZ se budou přednášející věnovat i dalším možnostem zefektivňování inovačních aktivit a využití jejich výsledků. Seminář je určen zejména technickým manažerům firem, manažerům organizací, pracovníkům výzkumu a vývoje, ale i všem ostatním, jejichž práce vyžaduje uplatnění kreativity a invence.

Ing. Josef Zima ze sdružení ARID zahájí seminář přednáškou Strategie podnikání využívající poznatky o systému ochrany duševního vlastnictví, v níž popíše, jak lze duševní vlastnictví a inovační potenciál firmy či organizace začlenit do jejich strategie a využít k jejich růstu. Přiblíženy budou také nástroje, které systémy průmyslového a autorského práva poskytují k ochraně duševního vlastnictví.

image001V následujícím příspěvku předvede Daniela Filová, také ze sdružení ARID, příklad živé rešerše na současný stav techniky pro řešení, které vyberou sami účastníci. Rešerše by měla být výchozím bodem každého inovačního projektu, a to i v netechnických oblastech. Jak bude předvedeno, poměrně důkladnou rešerši lze provést i s využitím volně dostupných zdrojů. Výsledek rešerše pak může být vhodným odrazovým můstkem pro vlastní řešení, zároveň poznatky nabyté během rešeršování pomohou vyhnout se řešením, která nejsou pro daný účel perspektivní.

Přestože patentové a jiné průmyslověprávní databáze obsahují velké množství informací, do úvah o formulaci inovačního zadání je zpravidla zahrnut jen zlomek z celkového množství potenciálně vhodných řešení. Příčinu je třeba hledat v psychologické setrvačnosti, která inovátora nutí setrvávat v té oblasti techniky, která je příbuzná s oblastí právě řešeného problému. Tuto bariéru lze prolomit a možnosti výrazně rozšířit osvojením si metody TRIZ. V nejrozsáhlejším bloku semináře, nazvaném TRIZ – inovace bez hranic, metodu přiblíží Ing. Pavel Jirman ze sdružení ARID.

Přestože je toho mnoho, co lze v oblasti duševního vlastnictví firem a organizací řešit interně, v určitých případech je vhodné obrátit se na specialistu a využít jeho poradenství či služeb. Jaké případy to jsou, co svěřením se do péče odborníka získáte a jakým komplikacím naopak předejdete, na konkrétních příkladech z praxe patentového zástupce předvede Ing. Jiří Sedlák ze společnosti PatentCentrum Sedlák & Partners, s.r.o., která je zároveň hlavním partnerem semináře.

Pokud Vás informace o semináři zaujala, bližší informace o programu a registrační formulář naleznete na webové stránce semináře. Účastnický poplatek činí 700,- Kč bez DPH.
 

Nabídka sníženého vložného pro čtenáře České inovace:

Uvedete-li do poznámky v registračním formuláři kód „ČIN" bude Vám účtováno snížené vložné 500,- Kč bez DPH. (Sleva se projeví až na faktuře, automatická odpověď registračního formuláře uvádí plné vložné). Přihlášení také obdrží kód pro vygenerování volné vstupenky na 56. MSV Brno 2014.
 

Na semináři bude představena nová publikace Ing. Josefa Zimy Průmyslové právo v praxi. Publikace navazuje na seriál, který vycházel na toto téma v letech 2011 – 2013 v časopise Elektro a je vhodným doplňkem k tématu semináře. Účastníci dostanou možnost si publikaci zakoupit za zvýhodněnou cenu.
 

Podrobnosti o semináři sdělí
Ondřej Vraný, ondrej.vrany@fccgroup.cz, +420 734 408 101
 

Pořádají:
Časopis pro elektrotechniku ELEKTRO (nakladatelství FCC PUBLIC, s.r.o) a Asociace rozvoje invencí a duševního vlastnictví (ARID, o.s.)

Hlavní partner semináře:
PatentCentrum Sedlák&Partners, s.r.o.

Ve spolupráci:
Krajská hospodářská komora jižní Moravy, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká inovace, Technologická agentura ČR, Jihomoravské inovační centrum, Národní klastrová asociace

Mediální partneři:
E.PRAVO.cz, Inovační podnikání a transfer technologií, Technický týdeník, Technik, IKAROS - časopis o informační společnosti, HW.cz, MM průmyslové spektrum, Elektrika.tv, Automa, časopis pro automatizační techniku

Hlavní partneři


HAVAS PWC PRESCO MAZAGRANDE PRESCO PRESCO