Máte dotaz?

Pište na info@ceskainovace.cz

Chcete být součástí sítí a sdílení?

Pište na team@ceskainovace.cz

Just now

Wfund podporuje ženy v podnikání

Česká inovace je novým podporovatelem projektu Wfund - venture kapitálového fondu, za nímž stojí skupina inovátorů, angel investorů, zakladatelů společností a startupistů, kteří se rozhodli pomáhat ženám k aktivitě v business prostředí a stimulovat tak evropskou tržní ekonomiku.

wfund-podporuje-zeny-v-podnikani

Česká inovace je novým podporovatelem projektu Wfund - venture kapitálového fondu, za nímž stojí skupina inovátorů, angel investorů, zakladatelů společností a startupistů, kteří se rozhodli pomáhat ženám k aktivitě v business prostředí a stimulovat tak evropskou tržní ekonomiku.

Jaké jsou Wize a Wýhledy?

Zakladatelé Wfund chtějí především pomáhat k rozvoji inovačního potenciálu Evropy a jejímu ekonomickému růstu, přičemž hlavní klíč k dosažení tohoto cíle spatřují v aktivním zapojení žen do businessu. Nejen podle nich, ale rovněž podle analýzy The Financial Times by roční světové HDP vzrostlo do roku 2025 o celých 26%, pokud by ženy na pracovních trzích hrály s muži identickou roli.

Dalším z hlavních motivů pro fungování Wfund je skutečnost, že správně vybalancovaná diverzita pracovních týmů velkou měrou přispívá k efektivnějšímu naplňování firemních cílů a vizí, přičemž tento koncept se uplatňuje zejména právě v případě společností, v jejichž čele stojí ženy. Tato diverzita zahrnuje nejen rovnováhu mezi oběma pohlavími, ale počítá též s různými národnostmi, stupni dosaženého vzdělání či rozmanitostí profesních zkušeností jednotlivých pracovníků.

Wfund pitch

Jak Wfund pomáhá?

Prostřednictvím webových stránek se mohou podnikatelky či startupistky s Wfund spojit, nastínit mentorům svůj business plán či podnikatelskou vizi a konzultovat s nimi další kroky v rozvoji firmy. Wfund poté na podporu vybraných projektů uvolní finanční prostředky, sežene investory, konzultanty či business partnery a postará se o to, aby se původní myšlenky transformovaly ve funkční a výdělečné tržní subjekty. 

Hlavní partneři


HAVAS PWC PRESCO MAZAGRANDE PRESCO PRESCO