Máte dotaz?

Pište na info@ceskainovace.cz

Chcete být součástí sítí a sdílení?

Pište na team@ceskainovace.cz

Just now

Dotační program TRIO - Rádi se přiČINíme!

V předminulém týdnu byl zveřejněn národní program, který umožňuje vývoj a dovývoj produktů i jejich komercializaci. Program TRIO je zaměřen na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje formou dotace mezd VaV pracovníků a nákladů spojených s vývojem a výzkumem. Domluvte si s ČINem konzultaci zdarma!

dotacni-program-trio-radi-se-pricinime

V předminulém týdnu byl zveřejněn národní program, který umožňuje vývoj a dovývoj produktů i jejich komercializaci. Program TRIO je zaměřen na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje formou dotace mezd VaV pracovníků a nákladů spojených s vývojem a výzkumem. Domluvte si s ČINem konzultaci zdarma!

Co je cílem programu TRIO?

TRIO je programem na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií (KETs) jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie. V projektu však není možné pořizovat investiční majetek z dotace.

Komu je program určen?

U projektů, které budou podpořeny v třetí veřejné soutěži v programu TRIO, se předpokládá:

  • zahájení řešení v období od 1. 1. 2018 do 30. 4. 2018,
  • ukončení řešení nejpozději do 31. 12. 2021,
  • doba trvání řešení projektu maximálně 48 měsíců
  • Výše dotace závisí na velikosti podniku a aktivitě (25% - 80%)
  • Výše dotace je omezená na maximálně 20 mil. Kč na jeden projekt.
  • Základním předpokladem je uzavření účinné spolupráce s alespoň jednou vysokou školou nebo výzkumnou organizací. Uchazeči o podporu mohou být právnické i fyzické osoby, podniky a výzkumné organizace.
  • Dále musí mít projekt vazbu na jednu nebo více následujících klíčových technologií (KETs): fotonika, mikro- a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály, pokročilé výrobní technologie.
  • Plný text programu najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Máte zájem? Domluvte si s námi konzultaci ZDARMA.
 
Program TRIO přináší ideální dotační možnosti pro rozvoj Vašich produktů a služeb. V případě, že máte zájem o využití tohoto dotačního titulu, kontaktujte nás na e-mailu konzultace@czechinnovation.cz, kde si s Vámi rádi domluvíme konzultaci zdarma a nasměrujeme Váš projekt k získání kýžených prostředků.
 
Nadto Vám v rámci našich konzultací rádi představíme též další dotační tituly, jimiž jsou PROOF OF CONCEPT (zaměřený na podporu aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi) a NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE (věnující se podpoře konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zavádění inovativních technologií v oblasti elektromobility, obnovitelných zdrojů energie, nakládání s energií a využití druhotných surovin.)
 
Tým ČIN

Hlavní partneři


HAVAS PWC PRESCO MAZAGRANDE PRESCO PRESCO