Máte dotaz?

Pište na info@ceskainovace.cz

Chcete být součástí sítí a sdílení?

Pište na team@ceskainovace.cz

O České inovaci

VIZE

Věříme, že historicky v naší zemi žili a žijí šikovní a pracovití lidé, jejichž obrovskou přidanou hodnotou je nalézat chytrá a celosvětově zcela unikátní řešení a unikátní technologie. Máme velkou chuť ve spolupráci s našimi partnery vrátit Českou republiku do světové inovační ligy.

MISE

Jsme Česká inovace neboli ČIN - skupina lidí s přesvědčením, že inovace jsou cestou k lepšímu životu v České republice. Našimi aktivitami, tedy konkrétními ČINy, přispíváme k budování prostředí, které podporuje a inspiruje vznik inovací tak, aby se staly přirozenou součástí našeho života. Zároveň naší činností inovátory spojujeme. Vytváříme komunitu inovátorů a ekosystém partnerů pro výměnu zkušeností, vzájemnou inspiraci, hledání nových nápadů a talentů s cílem násobit a šířit vlnu inovační inspirace.

Jsme nezisková organizace, která spolupracuje, spojuje síly, prostě pomáhá. Iniciujeme inovační trendy ve všech oblastech lidské činnosti. Aktivujeme potenciální inovátory zvyšováním inovační gramotnosti, propojováním lidí, firem a nekomerčních subjektů, a v neposlední řadě též inspirací a zviditelňováním inovačních příkladů. Vytváříme, sdružujeme, informujeme, pomáháme a zvyšujeme obecné povědomí o inovacích.


Česká inovace o.p.s.

Česká inovace je obecně prospěšnou společností založenou v roce 2011, kdy slovo inovace či startup nebylo tak často skloňováno jako nyní. Již tehdy si zakladatelé i podporovatelé České inovace uvědomovali, že je potřeba napomáhat kultivaci prostředí, ale zejména začít inovovat. Česká inovace o.p.s. tedy nese tradici dlouhodobé podpory a zájmu o české inovační prostředí, infrastrukturu, podporu vznikajících center a komunit. Vyhledává a zveřejňuje příběhy inspirujících inovátorů, šíří inovační know-how, buduje celorepublikovou komunitu. Jedním z hlavních nástrojů pro monitoring inovačního prostředí v ČR je soutěž Česká inovace, kterou pořádáme v rámci Festivalu Česká inovace .

Česká inovace o.p.s. v rámci své historické spolupráce s partnery uzavírá Memoranda o spolupráci se subjekty, které se inovacím věnují. Mezi partnery patří obchodní komory, asociace pro nové průmysly, zajímavé technologické společnosti, subjekty veřejné správy nebo obchodní společnosti. Celkem disponujeme sítí více než 50 partnerů. Česká inovace vytváří celonárodní platformu inovátorů a spolupracujících subjektů. Svou činnost staví na propojování, inspiraci a uvědomění, že Česká republika měla a má co nabídnout. V posledních letech organizace vidí velké know-how v regionální inovační infrastruktuře a přeshraniční spolupráci v oblasti inovací.

Česká inovace v návaznosti na své vztahy s výzkumně vývojovými organizacemi v České republice, rozsáhlé networkingové aktivity, cílený scouting zajímavých lidí, příběhů, nápadů a firem tvoří přirozený „národní trychtýř“, kde se soustředí mnoho informací. V minulosti Česká inovace objevila a ocenila mnoho inspirativních projektů, jenž mají mediální a zejména obchodní úspěch. Nově celá síť spolupracujících subjektů využívá označení Czech Innovation Network.
 

Hlavní partneři


HAVAS PWC PRESCO MAZAGRANDE PRESCO PRESCO