Hlavní informace

Možnosti partnerství

Kategorie partnerství jsou odstupňovány podle rozsahu čerpání výhod a míry zapojení do chodu České inovace. Přesnější rámec jednotlivých druhů partnerství rádi představíme na osobní schůzce. Prosím, kontaktujte nás.