Hlavní informace

Přidejte se k ČINu

Česká inovace


Je pro nás důležité najít odborné partnery, kteří chtějí přispívat k rozvoji české inovační kultury a vzdělanosti, a mohou tak vědomostně a mentorsky pomáhat inovátorům, které vyhledávame. 

 

Vy nebo Vaše společnost můžete využít potenciál platformy České inovace:

Inspirace – vyhledáváme příběhy úspěšných inovací a předních českých podnikatelů. Konkrétním prostorem, kde se naše úsilí promítá do reality, jsou naše stěžejní aktivity - Soutěž Česká inovace a její vyvrcholení - Festival Inovací. Těchto akcí máte Vy právo se přednostně účastnit a aktivně se zapojovat do dalších inovačních aktivit souvisejících.

Know-How – vytváříme prostor pro sdílení zkušeností, tipů, vzdělávání mezi partnery. Je na Vás, do jaké míry jej chcete využít a zhodnotit pro svou činnost a na podporu inovačního prostředí.

Propojení – poskytujeme možnosti pro interakce inovátorů, studentů, ostatních partnerů i akademické sféry. Jsme místem pro šíření povědomí o Vás a činnosti v tomto prostředí.

Zviditelnění – popularizujeme inovace, inovátory a znalosti ekonomiky. Můžete být při tom.

Toto vše Vám může Česká inovace nabídnout pod titulem "Partner České inovace".

Prostudujte si možnosti partnerství nebo si s námi domluvte schůzku