Máte dotaz?

Pište na info@ceskainovace.cz

Chcete být součástí sítí a sdílení?

Pište na team@ceskainovace.cz

Soutěž Česká inovace

Česká inovace o.p.s. každoročně vyhlašuje celonárodní soutěž o nejlepší inovativní nápady, projekty a realizovaná řešení v několika různých kategoriích. Na tradiční Soutěž se můžete těšit i v nadcházejícím roce 2019. Prozatím se můžete seznámit s náplní poslední Soutěže, případně si připomenout, jaké zajímavé projekty se účastnily minulých ročníků. Více informací o soutěži a základních pravidlech naleznete níže.


Vypsané kategorie 2017:

► Výzkum a vývoj pro praxi
► Start up a Spin off projekty
► Firemní a průmyslové inovace
► Společensko-prospěšné inovace a veřejná správa


Ocenění pro výherce:

► Speciální ocenění soutěže Česká inovace
► Mediální zviditelnění a možnost individuální prezentace před investory
► Služby v rámci akceleračního programu B2B akcelerator
► Potenciální komerční spolupráce s partnery České inovace
► Zahraniční cesta do vybrané destinace pro účely posílení projektu


Proč Soutěž?

Každý rok v České inovaci vyhlašujeme soutěž, prostřednictvím které chceme oslovit inovátory bez ohledu na jejich věk, odvětví, ve kterém pracují, nebo zkušenosti. Chceme tak dát inovátorům a inovativně smýšlejícím lidem prostor pro zviditelnění a propagaci jejich inovativních nápadů v ČR i na mezinárodní scéně.

Cílem soutěže je rozpoznat perspektivní inovace, ocenit jejich autory a podpořit jejich další uplatnění v praxi. Česká inovace již pomohla desítkám projektů posunout se o krok vpřed zviditelněním, radami, finanční podporou anebo propojením s relevantními partnery.

Klíčovou cílovou skupinou soutěže jsou subjekty (fyzické i právnické osoby) žijící či podnikající na území České republiky, které mají chuť neustále zlepšovat věci kolem sebe, přicházet s novými nápady a dotahovat věci do konce. Naše soutěž je příležitostí pro ty, kteří hledají možnost, jak prosadit svůj nápad na trhu, hledají pomocnou ruku a podporu.

Oceněné inovace budou mediálně zviditelněny, získají konzultační podporu pro další rozvoj, přístup k finančním zdrojům a kontakty. Soutěž Česká inovace se orientuje především na praktickou podporu komerčního uplatnění nápadů.


Pravidla soutěže

Do soutěže se mohou přihlásit jak fyzické osoby (starší 18 let s plnou právní způsobilostí k právním úkonům), například podnikatelé, studenti či další fyzické osoby – tak i právnické osoby, například obchodní společnosti, a to jak začínající, tak s dlouhodobější existencí na trhu. Dále je soutěž otevřena i pro organizace veřejné správy. Fyzické osoby se mohou zúčastnit buď jako jednotlivci, nebo jako týmy složené z těchto jednotlivců.

Klíčovou cílovou skupinou soutěže jsou fyzické i právnické osoby žijící či podnikající na území České republiky, které mají chuť neustále zlepšovat věci kolem sebe, přicházet s novými nápady a dotahovat věci do konce. Soutěžící mohou do soutěže přihlásit svůj projekt, který je podle jejich názoru inovativní a má potenciál přinést nebo již přináší změnu v lokálním nebo i v širším měřítku a zároveň má předpoklady pro úspěšný komerční rozvoj, dále jen „Inovaci". Není možné hlásit se do soutěže se stejnou Inovací jako v minulých ročnících.

ČIN si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže, případně také soutěž zrušit. ČIN si vyhrazuje právo nezařadit přihlášenou Inovaci do soutěže, pokud Inovace nesplňuje podmínky soutěže a také v případě, kdy tak ČIN uzná za nezbytné v zájmu soutěže. ČIN si rovněž vyhrazuje právo vyřadit přihlášku ze soutěže na základě formálních či kvalitativních nedostatků

Soutěžící nemá žádný právní nárok na vymáhání ocenění, včetně finančního ohodnocení.
Účastí v soutěži soutěžícím nevznikají vůči ČINu jakékoliv nároky (či práva) týkající se Inovací či jejich případné realizace v praxi, nebude-li mezi soutěžícím (vítězem) a ČINen dohodnuto písemně výslovně jinak. 

Další informace vám rádi poskytneme na požádání na adrese info@ceskainovace.cz.

Hlavní partneři


HAVAS PWC PRESCO MAZAGRANDE PRESCO PRESCO